web analytics

Krokong Archive

20 Sep 2017

Gawea Pinyanga MOTAK, Kampung Opar Sarawak

Location : Kampung Opar, Bau District, Kuching Division, Sarawak,
13 Jan 2017

Buddhist shrine in Bau “古晋石隆门保靈山”

Location : Bau District, Kuching Division, Sarawak, Malaysia. A
20 Apr 2014

Nyobang “Skulls Bathing & Feeding” at Krokong

Location : Krokong, Bau, Sarawak, Malaysia. An ancient practice