web analytics

Kraftangan Malaysia Archive

1 Jan 2018

Lawas Lun Bawang Artisans. Tang Itong Tree Bark Processing Village

Location : Kampung Tang Itong, Lawas District, Limbang Division,
28 Dec 2017

Irau Lun Bawang Festival, Lawas Arts & Crafts

Location : Lawas Town, Limbang Division, Sarawak, Malaysia. Lawas
1 Oct 2016

Sumangkap gongs resonate across Borneo

Location : Kampung Sumangkap, Matunggong, Kudat Division, Sabah, Malaysia.