web analytics

Kampung Kamas Archive

28 Jul 2017

Medical Seva at Kampung Kamas, Kuching Sarawak

Location : Kampung Kamas, Padawan, Kuching Division, Sarawak, Malaysia.
9 Jan 2017

Community Service at Kampung Kamas and Assum, Sarawak Villages

Location : Kampung Kamas & Kampung Assum, Padawan, Kuching